P.C.R. Gluud og Jens Gustav Gluud
skibsførere i Congo

 

Peter Christian Richard Gluud (1857-1905)

Søn af Carl Ludvig, smedemester i Maribo. Skibsfører på Congofloden 1889-92, Ridder af Leopoldsordenen.
Gift med Ane Sørine Andersen, 3 børn Anker (1885), Charles (1889) Karen (1894).

"i året 1889, der blev et rekordår med hensyn til indvandringen af skandinaver i Congo, gik i alt 24 - deraf 22 danske - i belgisk tjeneste. I september (ankom) kaptajnerne ... P.C.R. Gluud ..."
"Navigatør i mørkets hjerte" side 6, Handels- og Søfartsmuseet årbog 1999.

"Kom ombord i "Héron" for at lære flodens løb at kende, førte "Prince Baudouin", der paa lods i Banana, saa Fører af "Héron" og saa atter lods i Banana. Befandt sig materielt vel i i Congo. Gik ikke ud oftere." Side 194-195 PDF
"Skandinaver i Congo : svenske, norske og danske Mænds og Kvinders virksomhed i Den Uafhængige Congostat" 1878-1904, H. Jenssen-Tusch, 1902-05.

   
Jens Gustav Gluud (1859-1933)
Søn af Wilfred Gluud, garvermester og læderhandler. Styrmandseksamen 1896. Skibsfører, sejlede på Congofloden i belgisk tjeneste fra 1904, vist efter påvirkning fra Richard Gluud (se ovenfor). 5 medaljer, se nedenfor. Var gift med Emma Brix (1872-1916), ingen børn.
Kom tilbage til Køben
havn i 1926, havde sukkersyge, fik ben amputeret.
Læs mere i
Nekrolog af 28. maj 1933 om Gustav Gluud 1869-1933 kaptajn i Belgisk Congo


Jens Gustav som matros på panserskibet Iver Hvitfeldt
Jens Gustav med konen Emma Brix, før Congo

 Side om Gluud familien - Retur til forsiden

Opdateret 26-12-2012