WWW.ARNEGLUD.DK

PDF-bog
HUMES MORALFILOSOFI

PÅ GRUNDLAG AF ENQUIRIES
MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ VURDERINGSTEORI
FORSØG PÅ AT SYSTEMATISERE TANKER

KØBENHAVNS UNIVERSITET
INSTITUT FOR FILOSOFI RETORIK PÆDAGOGIK

ARNE GLUD

VEJLEDER: DR. PHIL. JØRGEN HUGGLER
FEBRUAR 2001

Bladre udgave af afhandlingen

116 sider PDF 338 KB

SYSTEM Klassifikation til filosofisk "Register-Bog"


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
David Hume (26. april 1711 - 25. august, 1776) var en skotsk filosof og historiker. Han var tilhænger af empirismen, dvs. han mente at al sand erkendelse om verden kom fra erfaringen. Dette vises i eksemplet om Det gyldne bjerg. Ved at undersøge erkendelsen, nåede han dog frem til at en sådan ikke er mulig, dvs. hans projekt endte i skepticisme. Blandt andet er han kendt for at vise, at kausalitetsprincippet ikke er rationelt begrundet, da en nødvendig forbindelse mellem årsag og virkning aldrig kan bevises.

Retur til Arne Glud