The IEEE Computer Society: (english version)
Etiske regler og professionel praksis for systemudvikling

Systemudviklere skal arbejde for at gøre analyse, specifikation, design, udvikling, test og vedligeholdelse af IT-systemer til en udbytterig og respekteret profession. I overensstemmelse med deres ansvar for offentlighedens sundhed, sikkerhed og velfærd, skal systemudviklere følge de følgende otte principper:

1. OFFENTLIGHED - Systemudviklere skal handle i overensstemmelse med offentlighedens interesse.

2. KLIENT OG ARBEJDSGIVER - Systemudviklere skal handle i deres klienters og arbejdsgiveres bedste interesse, samt i overensstemmelse med offentlighedens interesse.

3. PRODUKTER - Systemudviklere skal sikre at deres produkter og tilhørende ændringer lever op til de højest mulige professionelle standarder.

4. BESLUTNINGER - Systemudviklere skal bevare integritet og uafhængighed i deres professionelle beslutninger.

5. LEDELSE - Virksomhedsansvarlige og ledere indenfor systemudvikling skal følge med i og fremme en etisk tilgang til ledelse inden for udvikling og vedligeholdelse af IT-systemer.

6. PROFESSION - Systemudviklere skal fremme professionel integritet og ry i overstemmelse med offentlighedens interesse.

7. KOLLEGER - Systemudviklere skal støtte og være fair over for deres kolleger.

8. HOLDNING OG PERSONLIG UDVIKLING - Systemudviklere skal deltage i en livslang læreproces med henblik på professionens praksis og arbejde for en fremme en etisk holdning til professionens praksis.

Oversættelse copyright © Wilfred Gluud Programmering 
Copyright © 1999 Version by The IEEE Computer Society
Read full version at: www.computer.org/web/education/code-of-ethics