Niels Ebbesenskolen på Frederiksberg
Årgang 1954-64

Vi mødtes torsdag den 7/9 2017 på Restaurant "ALLEGADE 10"
Vi var kun 16, pga. af mange afbud, så det overvejes at mødes i januar/februar
Årgang 1954-64 samlet 7. september 2017
Fra højre Wilfred. Leif D, Elisabeth S, Jena, ??, Henrik F, Ulla M, Niels Erik P, Peter E, Karin L, ?? og Peter A. Gået inden fotos: Anne Margertehe og Birgit H. Foto tjener med Peter E's Kamera.

Kontakt hvis du er samme årgange og IKKE modtog mail fra Peter E
om sammenkomst. mail wilfred@gluud.net

=====================================

2016: Årgang 1954 (til 1964) afholdt vellykket klassefest fredag den 2/9 i restaurant "Allegade 10".


Klik her for stort billede
 Gruppefoto fra venstre: Henning N, Peter E, Henrik F, Elisabeth S, Hans J, Karin L, Anita, Hanne M, Niels Erik P, Ulla M, Birgit H, Jena, Peter A, Anne Margrethe R samt Wilfred Gluud.

Fotos fra skoletiden og efter

Klasser fra 1954

Wilfred Gluud er født i 31-8-1947 og gik på Niels Ebbesensskolen fra 1. klasse i 1954 til Realeksamen i 1964.
Fra starten i 1954 af var vi 4 første klasser, med 30-32 i hver klasse.
Wilfred var i D-klassen med frøken Rasmussen som klasselærer. Efter et par år blev hun gift og flyttede til Jylland
A-klassen ....
B-klassen havde Sigrid Dam som klasselærer.
C-klassen havde flere forskellige klasselærere fra 1. til 5 klasse: Kirkeby, Gudiksen og Engholm, foruden mange vikarer.
Efter 5. klasse blev vi delt i boglig og ikke-boglig, og Wilfred kom i C-klassen.
I 6. klasse var det hr. Søgård og 7. fru Baltzer.
Efter 1. Real gik de dygtige elever af pæne forældre på gymnasiet. og vi andre blev slået sammen med de boglige fra fra de 2 andre klasser. Erik Juhl var vores klasselærer.

1989

Klassefester
  • 1979: 15 år efter Realeksamen - Afholdt i Skovlunde
  • 1989: 25 år efter Realeksamen - Afholdt i Sognegården i Albertslund
  • 1998 Fest for ALLE af samme årgang. Afholdt på lærerværelset på Niels Ebbesens Skolen.
  • 2014, 2015 og 2016: På restaurant "ALLE GADE 10" samledes gamle klassekammerater den første fredag i september
Klassebillede fra 1B. real 1960-61 - Vi er fotograferet på græsplænen, som var fodboldbane. Bagerst: Wilfred Gluud, Peter BL, Osvald, Anita, Poul E, Svend-Erik FD, Kirsten J, Hans Finn BC Christensen, Preben Zenth, Anne Margrethe Roslyng.
Siddende: Ninna B, Elin BJ, Hanne M, Helle, Karin KS og Susanne.
3. real 1963-64 - Klasselærer Erik Juhl - Bagerst: Jørgen B, Ralf S, Wilfred, Karin KS, Svend-Erik FD, Elin, Poul E, Hanne M, Hans Finn BC, Preben Z, Ingelise, Kirsten J, Fini J, Osvald, Hr. Erik Juhl, Allan P.
Siddende: Forrest: Charlotte, Anette, Karin, Hjørdis S, Anne Margrethe R, Anita K, Annie, Ninna B
1956 3D. klasse. Dørrækken: Jan H +  Kurt N, Britta F + Helle B, Wilfred  + Toni René N; Inge-Lise J + Bente RM; Flemming G
Midterrækken: Lise ØJ, Jan O + Svend-Erik FD Hans Finn BC + Poul E
1956 3D klasse. Vinduesrækken:
Mary F - Birgith P + Merete L - Karin D - Kirsten J + Vibeke SP - Niels H + Jacob H
Midterrækken: Oluf P + Rolf S ; Jan Olsson + Svend-Erik FD - Jette K + Hans Finn BC - Poul-Erik J + Peter BL
1957 3B klasse: Lærerinden var frk. Sigrid Høgh Dam. Øverste række fra venstre: Niels Erik Møller (bror til Per Stig Møller) - Peter A - Steen - Svend Aage J - ? - ? - Mogens Pagh? - Allan P - Mogens Sten H - ? - Tommy?. Midterste række fra venstre: Karsten M - Ralf S - Henrik F - Kurt - Dan - Helen? - ? - Ulla? - Annette - Charlotte.  Siddende fra venstre: ? - Hjørdis - Joan - ? - Lene H - ? - Marianne - ? - Kirsten?
7. klasse boglig 1961
-  klassefest i sanglokalet
- Lærere Erik Juhl og fru ?
Fini pakkes ind i toiletpapir af en alvorlig Karin!
1962 2. Real efterår Sønderjyllandstur
- Vollerup Vandrehjem
- Gruppe: Ralf, Allan P, Jørgen B, Charlotte og Kirsten.
Besøg i en havn
1963 3. real efterårsrejse Schweiz
- rejse med lærerne Sigrid Dam og Erik Juhl
Gruppen afslappet
click for stort foto 1963 sommer 3 drenge fra 2. Real
Cykelferie 1 uge på  Bornholm. Poul E, Preben Z og Wilfred Gluud. Her ved Hammershus.
Poul og Preben foran telt
Kjeld Mejding, D-klassens meget afholdte engelsklærer fra 5. klasse
Under 2. verdenskrig var han frihedskæmper
Mejding blev senere skoleinspektør
på Duevej Skole
Han var født i 1925 og døde 1999.
Kjeld Mejding var en fængslende fortæller når han berettede om sabotageaktioner fra sin deltagelse i modstandsbevægelsen, hvor han som ganske ung var blevet optaget i BOPA (Borgerlige Partisaner). Hovedsigtet med aktionerne at få udvirket en situation, hvor man brød med samarbejdspolitikken, så Danmark fik "norske tilstande" og dermed kom i egentlig krig med Tyskland.
Hr. Vagn Kvistgaard, geografilærer
Giftede sig med lærerinde som blev fru Kvistgaard
Flere klasser havde "Røde" Jakobsen i både fysik og gymnastik. Han var dygtig og en afholdt lærer. Han havde havde rødt krøllet hår. Senere holdt han op på på skolen, fordi han blev lektor på Holbæk seminarium.
NE-skole-2000.jpg (75915 byte) Skolen på Niels Ebbesens Vej i dag - Fra 1992-2004 Frederiksberg Gymnasium. Efter sommerferien 2004 igen folkeskole. Fra 2004
Hjemmeside: Skolen ved Søerne
NE-skole-1950.jpg (335432 byte) 1950, Skolen på Niels Ebbesens Vej 10. Gymnastikhuset på Carl Plougs Vej ses længst til venstre. Katalogiseret af: MIBA, 2008-07-09 på Frederiksberg Bibliotek. Lokalhistorisk Billedsamling, b714700.
NE-skole-1950b.jpg (348026 byte) 1950, Skolen på Niels Ebbesens Vej. Længst til højre ses indgangen til biblioteksfilialen og Anneksbygningen hvor realklasserne havde lokaler. Katalogiseret af: MIBA, 2008-07-09 på Frederiksberg Bibliotek. Lokalhistorisk Billedsamling, b714700.
NE-skole-1956bibl.jpg (224641 byte) Ca. 1956, Indgangen til biblioteksfilialen 
i Skolen på Niels Ebbesens Vej. Der er blevet opsat skilt med lys i. Allerede i 1887 oprettede Frederiksberg kommune en biblioteksfilial på skolen på Niels Ebbesens Vej 10. Knap 100 år efter, 1. oktober 1985, flyttede biblioteket til Danasvej 30B.
Katalogiseret af: MIBA, 2007-09-15 på Frederiksberg Bibliotek. Lokalhistorisk Billedsamling, b714700.
NE-skole-1880.jpg (53351 byte) Ca. 1880 Niels Ebbesensskolen. Fra 1877 indførte man en reform af Frederiksbergs skolevæsen med indførsel af en offentlig heldagsskole, dvs. en skole med undervisning både formiddag og eftermiddag, 34 timer om ugen med et bredt fagudbud. Forældrene fik valgmulighed mellem heldags- og halvdagsskole. Halvdagsskolen tilbød kun undervisning enten formiddag eller eftermiddag. Heldagsskolen indebar derfor en betydelig kvalitativ forbedring af den offentlige skole. Den første skole med heldagsundervisning var Skolen på Niels Ebbesens Vej, bevidst placeret i nærheden af det, der dengang var et stort fattigkvarter, Schønbergsgade kvarteret. I de følgende år bredte heldagsskolerne sig ud over Frederiksberg og blev efterhånden den dominerende skoleform. I 1910 blev halvdagsskolen afskaffet, og heldagsskolen indført på alle Frederiksbergs skoler.
Niels_ebbesen.jpg (950701 byte) Niels Ebbesen (født 1308 og død 2. november 1340) var en dansk lavadelsmand, der blev nationalhelt, da han dræbte den kullede greve, grev Gerhard 3. af Holsten i Randers den 1. april 1340.
Drabet fandt sted under Den kongeløse tid, hvor Danmark var pantsat til tyske grever, Jylland og Fyn til Gerhard 3., samt Sjælland og Skåne til Johan af Holsten. - da.wikipedia.org/ wiki/Niels_Ebbesen

Opdateret 23-9-2017 

Retur til forsiden www.gluud.net